Gratis levering vanaf 75.00
Eco-friendly & made with love

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Onderstaande Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties door Mamazoet BVBA , dit zowel voor winkelverkopen, verkopen via de website www.mamazoet.be., of enig ander verkoopkanaal.
De klant aanvaardt door een bestelling te plaatsen deze algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud.

 1. Identiteit verkoper

BVBA LDR – Oudenaardsesteenweg 35, 9000 Gent

KBO: 0666.491.849

BTW: BE 0666.491.849

E-mailadres: hello@mamazoet.be

 1. Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

 1. Verzending

Mamazoet levert binnen Europa. Deze verzendingen gebeuren door een externe transportfirma , aangesteld door BVBA LDR. Wij doen ons best om de levering tijdig te doen, in het algemeen zal de verzending plaatsvinden binnen een tot twee werkdagen na ontvangst van betaling. Een vertraging in levering geeft geen recht op het verbreken van de koop of betaling van schadevergoeding aan de Koper.

Elke verzending wordt voorzien van een unieke barcode die online opgevolgd kan worden. Bij problemen met de levering, kan de Koper contact opnemen met de transporteur. Verder is Mamazoet niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden. Doorgegeven leveringsadressen die foutief zijn kunnen aanleiding geven tot extra kosten voor de Koper.

 1. Bestellingen & offertes

Pas nadat we een bestelling schriftelijk bevestigd hebben zijn we eraan gebonden. Informatie omtrent de artikelen, prijs en levering worden meegedeeld onder voorbehoud van wijzigingen en correctie. Tijdelijke kortingen zijn niet van toepassing op geboortelijsten en cadeaubonnen, alsook zijn deze niet cumuleerbaar.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven volledige eigendom van BVBA LDR tot de volledige betaling gebeurd is. Indien deze laatste niet wordt voldaan hebben wij het recht om de goederen terug te eisen op kosten van de Koper.

 1. Klachten

Indien er klachten zijn, helpen wij graag. De klant kan ons steeds contacteren via hello@mamazoet.be. Bij effectieve bestellingen moeten klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, binnen de 7 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

 1. Garantie

Onze producten zijn onderworpen aan een wettelijke garantie: als een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het betaalde bedrag aan de koper. Deze waarborg beperkt zich tot verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Enkel bij het gevolg van opzet of grove fout staan wij in voor de schade.

 1. Recht om af te zien van de aankoop van de goederen

De consument heeft het recht om af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding hiervan moet schriftelijk gebeuren, met vermelding van het bestelnummer. Na ontvangst van het teruggestuurde product verbindt de verkoper zich ertoe om binnen de 30 dagen het door de Koper betaalde aankoopbedrag terug te betalen (exclusief verzendingskosten), dit enkel en alleen als het product binnen de 14 kalenderdagen in originele, ongebruikte en onbeschadigde staat, voorzien van alle originele labels en in de originele verpakking terug aan de verkoper wordt bezorgd.

Indien de terugzending niet conform is met het voorgaande is de verkoper niet verplicht tot betaling van enig bedrag, en blijft deze eigendom van de Koper: binnen de 14 dagen kan de koper het artikel dan terug ophalen bij de verkoper. Risico’s bij terugzending van het product alsook de kost worden uitsluitend gedragen door de Koper.

 1. Geboortelijsten

De prijs van producten op een geboortelijst blijven gelijk aan deze van op het moment dat de lijst werd aangelegd. Voor de seizoensgebonden artikelen van een geboortelijst( zoals kledij e.d.) geldt een aankoopplicht. Ook op grote stuks (meubels & buggy’s) en bestelde items is er een aankoopplicht.
Bij afsluiting van de geboortelijst ontvangt de consument een waardebon van 10% op het totaal van het aangekochte bedrag op de geboortelijst, exclusief aangekochte cadeaubonnen.

 1. Overmacht

Bij vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze wil en controle is Mamazoet niet aansprakelijk. Hieronder valt bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

 1. Privacy

Bij een online bestelling hebben wij de gegevens van de consument nodig. Door deze te plaatsen, geeft de klant toestemming om deze te gebruiken. Uiteraard blijven deze privé en worden ze veilig opgeslagen in een beveiligde, niet publieke database. De gegevens worden enkel gebruikt voor de administratie, levering, facturatie, marketing en reclame- acties/promoties van Mamazoet.

De koper heeft steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Zo respecteert Mamazoet de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 1. Betaaltermijn

Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd overeengekomen.

 1. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Voor regeling van elk geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.

WINKELMANDJE
0